OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Ogłoszenie

Sczegółowe warunki
Załączniki do szczegółowych warunków


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych