OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Ogłoszenie

Sczegółowe warunki konkursu
Załączniki do szczegółowych warunków


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2

Regulamin pracy Komisji Konkursowej


Ogłoszenie o rozstrzygnięiu konkursu