OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH


Ogłoszenie
szczegółowe warunki
Załączniki do szczegółowych warunków
Regulamin pracy Komisji Konkursowej


Załącznik nr 1Załącznik nr 2Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert