Poradnie specjalistyczne

Rejestracja codziennie od poniedziałku do piątku 7:30 - 14:00 Tel. 052-30-31-373, oraz 30-31-341 wew. 219

( grafik pracy )

Możliwość e-rejestracji pacjenta link


Pacjent rejestrujący się do poradni powinien posiadać:

1.  numer PESEL

2.  dowód ubezpieczenia, w przypadku dzieci dodatkowo PESEL opiekuna

3.  skierowanie (o ile jest do danej poradni wymagane w świetle ustawy o PUZ)

4.  wyniki badań podstawowych będące podstawą kierowania do lekarza specjalisty

Dodatkowo do poradni preluksacyjnej

1.  pieluszkę tetrową

2.  książeczkę zdrowia dziecka

Do Poradni Medycyny Sportowej przyjmujemy pacjentów  trenujących amatorsko, do 21 roku życia. Należy kolejno:

1.  posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego z podaniem dyscypliny sportu uprawianej

2.  posiadać wypełnioną przez lekarza kierującego  kartę – informacja o stanie zdrowia pacjenta, podpisaną również przez rodzica (można pobrać w rejestracji)

3.  posiadając powyższe można zgłosić się do rejestracji – wymogi formalne jak do pozostałych poradni,

4.  na wizytę pacjent musi posiadać następujące badania: bad. ogólne moczu, morfologię krwi, EKG,

5.  kartę poradni podpisuje rodzic!

Rejestracja do Medycyny Pracy czynna jest: od poniedziałku do czwartku 7:30 - 12:00 w piątek 10:00 - 13:30

Do rejestracji pacjent zgłasza się osobiście ze skierowaniem z zakładu pracy. ( grafik pracy )


Pracownie diagnostyczne

Zakłady Diagnostyczne działające na terenie Pałuckiego Centrum Zdrowia N ZOZ Sp. z o.o. w Żninie:


-          Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,    cennik

-          Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej,  cennik

-          Zakład Diagnostyki Elektroradiologicznej  cennik