Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej jest wpisana do eweidencji laboratorium prowadzonej przez Krajowa Radę Diagnostów laboratoryjnych - numer identyfikacyjny 2280.


Świadczone usługi

Pracownia swiadczy uslugi z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej :

- dla pacjentów leczonych w szpitalu i poradniach przyszpitalnych

- na zlecenie lekarzy z innych placówek służby zdrowia, z którymi podpisano umowę

- odpłatnie na życzenie pacjenta


Zakres usług :

- bakteriologiczne badanie wszelkich materiałów klinicznych w kierunku bakterii tlenowych i grzybów, włącznie z diagnostyką schorzeń jelitowych

- oznaczenie wrażliwości bakterii na antybiotyki (antybiogram)

- badanie przesiewowe w kier.streptococcus agalactiae dla kobiet w ciąży

- badanie serologiczne : ASO, latex RF, Waaler-Rose

- badanie parazytologiczne kału

- badanie w kierunku owsicy

- testy immunochromatograficzne w kierunku:

          - Giardia Lamblia

          - rota i adenowirusów

          - norowirusów

          - Clostridium difficile

          - wirusa RSV

          - wirusa grypy Ai B

- badania sprawności urządzen sterylizujących testem bilogicznym

- mikrobilogiczne badanie środowiska szpitalnego


Cennik badań mikrobiologicznych


Pracownicy

mgr Alina Olewicz - Kierownik

mgr Dorota Wojciechowska - specjalista z mikrobilogii lekarskiej

Anna Antkowiak - technik

Justyna Horka - sekretarka