Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno-Położniczego - Iwona Okoniewska, mgr pielegniarstwa, położna

Z-ca Oddziałowej - mgr Ilona Lorkowska

Dobosz Barbara

Duszynska Małgorzata

Grzybowska Elżbieta

Gwit Iwona

Klim Irena

Kubicka Maria

Maciejewska Romana

Osińska Anna

Pietraszko Beata

Plaskata Danuta

Rusińska Danuta

Rygiel Danuta

Stanula Małgorzata

Szczublewska Katarzyna

Tralewska Aleksandra

Wodynska Anna - instruktor Szkoły RodzeniaOddział Ginekologiczno-Położniczy to 12 łóżkowy oddział ginekologiczny zlokalizowany na parterze budynku oraz 15 łóżkowy oddział położniczy na piętrze budynku.


Oddział Ginekologiczny

Na oddziale Ginekologicznym znajdują się łożka dla kobiet ze schorzeniami kobiecymi i ciężarnych z patologią ciąży, a także sale pooperacyjne.

Operacje ginekologiczne wykonywane są na bardzo nowoczesnym bloku operacyjnym


Oddział Połozniczy

W skład Oddziału Położniczego wchodzi blok porodowy składający się z 3 sal porodowych i gabinetu badań, 3-łóżkowych sal dla kobiet po porodach i ich nowonarodzonych dzieci, a także sala porodów rodzinnych gdzie kobieta po porodzie może przebywać razem z ojcem dziecka lub rodziną. Blok porodowy posiada także salę operacyjną, wykorzystywaną tylko do cięć cesarskich. 2 sale porodowe to "tradycyjne" porodówki z wielofunkcyjnymi, nowoczesnymi łóżkami porodowymi i stanowiskiem noworodkowym, wyposażonym w sprzęt moniturujący poród. Sala  3-cia to sala porodów "wodnych", gdzie odbywają się porody w specjalistycznej wannie, wykorzystywanej też immersja wodna podczas porodu - celem łagodzenia bolesnych skurczów porodowych (system masażu wodnego).


Personel lekarski

dr n.med. Wiesław Ilnicki - Koordynator oddziału

lek. med. Jacek Porada - Z-ca koordynatora

dr n.med. Grzegorz Szymczak


Lekarze dyżurujący :

lek. med. Grażyna Gmerek

lek. med. Izabela Latoch

lek. med. Tomasz Stempniewski

lek. med. Joanna Kłyszejko-Molska

lek. med. Michał Duczmal