Oddział Chorób Wewnetrznych dysponuje 40 łóżkami, posiada 5-osobową salę o podwyższonym nadzorze, gdzie przebywają pacjenci w stanach zagrożenia życia. Dyspopnuje aparaturą monitorującą czynności życiowe i aparaturą do reanimacji. Posiada także 2 sale 1-osobowe do izolacji chorych podejrzanych o chorobę zakaźną lub z upośledzoną odpornością.
Personel

Koordynator: lek. med. Michał Skowroński   - specjalista chorób wewnętrznych

Zastepca koordynatora : - specjalista chorób wewnętrznych


Asystenci :

lek. med. Tomasz Kuss - specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny ratunkowej

lek. med. Michał Skowroński - specjalista chorób wewnetrznych

lek. med. Alina Koszek - specjalista chorób wewnetrznych, diabetolog

lek. med. Mirosława Kowalska – specjalista chorób wewnętrznych

lek. med. Michał Szymczak – w trakcie specjalizacji

Rezydenci :

lek. med. Anna Drabik

lek. med. Natalia Maćkowiak

lek. med. Hanna Dutkiewicz

Na oddziale hospitalizowani są pacjenci ze schorzeniami z dziedziny chorób wewnętrznych szczególnie ze schorzeniami układu krążenia, układu oddechowego, cukrzycą oraz wykonywana jest diagnostyka chorób internistycznych wykorzystując zaplecze diagnostyczne szpitala.

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. Prowadzone są staże internistyczne dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych, praktyki dla studentów medycyny oraz staże podyplomowe dla absolwentów studiów medycznych.