Obszrem działania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego są :


     - segregacja medyczna, rejestracja i przyjęcie

     - resystutaqcyjno - zabiegowa

     - wstępna i natychmiastowa terapia

     - obserwacja

     - konsultacjaPersonel

Koordynator oddziału - Andrzej Purcel

Pielegniarka oddziałowa - Irena Kopińska

Z-ca pilęgniarki oddziałowej - Justyna Gałązka, spec. piel. anestezjologicznego i intensywnej opieki

Lekarze specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednio do zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Pielegniarki i ratownicy medyczni niezbędni do zabezpieczeń prawidłowego funkcjonowania oddziału.