Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator Oddziału lek. med. Jacek Koszek

Z – ca Koordynatora Oddziału dr n. med. Przemysław Michna

Pielęgniarz Oddziałowy mgr Jacek Betłakowski

Z- ca Pielęgniarza Oddziałowego mgr Joanna Eichstaedt

Zadaniem  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest leczenie pacjentów w stanach zagrożenia  spowodowanych schorzeniami układu krążenia i oddychania, po ciężkich urazach i zabiegach operacyjnych, znieczulenie pacjentów do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, internistycznych i do badań diagnostycznych.

Oddział wyposażony jest w cztery stanowiska z aparaturą monitorujacą i terapeutyczną, która pozwala na szczegółowy nadzór parametrów życiowych pacjentów w stanach krytycznych, cztery sale operacyjne ze stanowiskami do znieczuleń ogólnych i regionalnych. Oddział spełnia standardy ML i OS.

tel. 52 303 13 41 wew. 127 – lekarze

tel 52 303 13 41  wew. 312 – Koordynator Oddziału

tel. 52 303 13 41 wew. 313 – pielęgniarki

tel. 52 303 13 41 wew. 413 – Pielęgniarka Oddziałowa

adres e-mail:  koordynator.oit@szpitalznin.pl – Koordynator Oddziału

adres e-mail: oitoddzialowa@szpitalznin.pl – Pielęgniarka Oddziałowa

lokalizacja: Budynek Główny Szpitala, III piętro

liczba łóżek: 4

007 Kod resortowy identyfikujący komórkę organizacyjna stanowiący część VII systemu resortowych    kodów identyfikacyjnych

4260 Kod resortowy charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej, stanowiący część VIII   systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

01  Kod resortowy identyfikujący jednostkę organizacyjną, w której działa komórka organizacyjna, stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych

Przewiń do góry Skip to content