Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej Pracownia USG

Koordynator Zespołu Techników

St. technik Magdalena Mydlikowska

Inspektor Ochrony Radiologicznej

St. technik Anna Popkowska

Pracownia RTG

nr tel. 52 30 31 341 wewn.159

e-mail: radiologia@szpitalznin.pl

Pracownia RTG wyposażona jest w nowoczesny aparat cyfrowy, który zapewnia zmniejszenie dawki napromieniania pacjenta i dobrą jakość świadczonych usług dając jednocześnie szybkie uzyskiwanie dobrej jakości badań.

Pracownia zatrudnia techników z wieloletnim doświadczeniem oraz młodych rozwijających się elektroradiologów.

Badania są wykonywane zgodnie z obowiązującą ochroną radiologiczną i wg zatwierdzonych procedur.

W Pracowni wykonuje się badania z zakresu radiologii klasycznej:

-układu oddechowego

-układu kostno-stawowego

-jamy brzusznej

Dla pacjentów ambulatoryjnych Pracownia RTG czynna jest od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 – 11.00 oraz 15.00-19.00

Pacjent na badanie zgłasza się z czytelnie wypełnionym skierowaniem od lekarza.

Czytelnie sporządzone skierowanie na badanie powinno zawierać:

-nazwisko i imię pacjenta oraz pesel

-dokładnie określony rodzaj badania

-pieczątkę jednostki kierującej

-rozpoznanie kliniczne

-pieczątkę i podpis lekarza kierującego na badanie

Planowe badania szpitalne wykonywane są od poniedziałku do piątku

w godz. 11.00-15.00

Rejestracja pacjentów do Pracowni RTG

– z Poradni przyszpitalnych odbywa się w systemie elektronicznym Eskulap (w godzinach czynnej Pracowni z wyjątkiem Poradni Urazowo-Ortopedycznej ,której pacjentów przyjmujemy w godzinach przyjęć lekarza ortopedy)

-z oddziałów szpitalnych odbywa się w systemie Elektronicznym Eskulap (badania wykonywane są w godzinach 11.00-15.00 po uzgodnieniu z personelem Pracowni)

– z SOR-u i pilne badania szpitalne wykonujemy całodobowo

-ze skierowaniem od lekarzy, którzy mają podpisaną umowę z Pałuckim Centrum Zdrowia sp. Z o.o.  na wykonywanie badań – bezpłatnie

-badania odpłatne wykonujemy w godzinach pracy Pracowni RTG (konieczne jest skierowanie z pieczątką lekarza potwierdzające wskazanie do wykonania badania RTG)

Badania RTG u kobiet w wieku rozrodczym powinno się wykonywać w 1-10 dni cyklu miesiączkowego w celu uniknięcia narażenia na promieniowanie w przypadku wczesnej nierozpoznanej ciąży.

Ciąża jest przeciwwskazaniem w przypadku badania z użyciem promieniowania!

Zdjęcia w obrębie kręgosłupa lędżwiowego wykonujemy w godzinach 7.30-11.00

Pacjent musi być odpowiednio przygotowany a wynika to z tego, że uzyskanie dokładnego i czytelnego obrazu kręgosłupa L-S należy poprzedzić usunięciem z przewodu pokarmowego gazów a zwłaszcza mas kałowych.

W dniu badania pacjent

-musi stawić się na czczo bez jedzenia i picia,

-nie palić papierosów,

-nie żuć gumy ,

-jeśli to możliwe zadbać o poranne wypróżnienie,

-jeśli zażywa leki rano może je popić małą ilością wody.

Dzieciom do 16 roku życia zdjęcia RTG wykonujemy z wpisem do książeczki zdrowia dziecka zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005r.

Wyniki są wydawane w terminie wyznaczonym przez pracownika Pracowni RTG. Pacjent otrzymuje opis badania w wersji papierowej oraz płytę CD z zapisem swojego badania.

Wyniki można odbierać w rejestracji w godzinach 8.00-17.00  osobiście za okazaniem dowodu tożsamości lub przez inne osoby za okazaniem upoważnienia.

Wzór upoważnienia pdf

Pracownia USG

Badania ultrasonograficzne wykonuje lekarz radiolog specjalista diagnostyki obrazowej.

Badania USG Pracownia wykonuje w zakresie:

-jamy brzusznej i powłok brzusznych

-tkanek miękkich

-tarczycy dołow podkolanowych

-ślinianek

-węzłów chłonnych

-jąder u dorosłych i u dzieci

-gruczołu krokowego

-tkanki mięśniowej(krwiaki bez oceny struktur mięśniowych i ścięgien)

-tkanki podskórnej

-układu żylno-tętniczego z badaniem przepływu Doppler

Badania odbywają się po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod nr tel.52 30 31 341 wewn.159 lub osobistej w Pracowni RTG w gabinecie na I piętrze Szpitala w terminach wyznaczonych przez lekarza wykonującego badania.

Pacjent otrzymuje wynik w dniu badania od lekarza wykonującego badanie.

Na badanie pacjent zgłasza się o wyznaczonej godzinie zabierając ze sobą ręcznik.

Do badania USG w obrębie jamy brzusznej pacjent musi być minimum 6 godzin bez jedzenia i z pełnym pęcherzem.

Przewiń do góry Skip to content