Zarząd i administracja

Kierownictwo

Zarząd Spółki (jednoosobowy)

Maciej Hoppe – Prezes Zarządu

Prokurenci Spółki:

Ewa Galas-Gąsior

Beata Maślanka-Grześkowiak

Rada Nadzorcza:

Bogusław Szymczak – Przewodniczący

Tomasz Barczak

Roman Rezulak

Roman Pawłowski

Administracja Szpitala:

Maciej Hoppe – Prezes Zarządu/Dyrektor Szpitala

Ewa Galas – Gąsior – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Administracyjnych

dr n. med. Jarosław Marciniak – Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

mgr Anna Słomkowska – Naczelna Pielęgniarka

Bernadeta Żurawicka – Pielęgniarka Epidemiologiczna

Beata Maślanka – Grześkowiak – Główny Księgowy

Krzysztof Mazur – Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego

Przewiń do góry Skip to content