O nas

Parę słów

O naszym szpitalu

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000220135 wysokość kapitału zakładowego : 4.745.000,00 zł, wpłacony: 3.705.000,00 zł.

Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego – numer księgi rejestrowej 000000002917.

Aktualna księga rejestrowa znajduje się pod adresem:

https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPM/Search

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Działalność szpitali (PKD 86.10.Z),

Praktyka lekarska ogólna (PKD 86.21.Z),

Praktyka lekarska specjalistyczna (PKD 86.22.Z),

Działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),

Działalność pogotowia ratunkowego (PKD 86.90.B),

Praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C),

Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90.E)

Spółka prowadzi działalność leczniczą poprzez wyodrębnione przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego i art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z 15 kwietnia 2011 r.o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654) pod nazwą – firmą:

  1. Pałuckie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Żninie
  2. Pałuckie Centrum Zdrowia Przychodnia Specjalistyczna i Rehabilitacja

Pałuckie Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szpitalna 30 88-400 Żnin

NIP: 562 16 88 969
REGON: 093213309
BDO 000059768

Telefon 52 3031341 52 3031150
Fax 52 3031344
E - mail: szpitalznin@szpitalznin.pl Strona www: www.szpitalznin.pl

Numer rachunku bankowego Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie Bank Spółdzielczy PAŁUKI w Żninie:
81 8181 0000 0000 085 3200 00001

Przewiń do góry Skip to content