Zadaniem  Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest leczenie pacjentów w stanach zagrożenia  spowodowanych schorzeniami układu krążenia i oddychania, po ciężkich urazach i zabiegach operacyjnych, znieczulenie pacjentów do zabiegów chirurgicznych, ortopedycznych, ginekologicznych, internistycznych i do badań diagnostycznych.

Oddział wyposażony jest w cztery stanowiska z aparaturą monitorujacą i terapeutyczną, która pozwala na szczegółowy nadzór parametrów życiowych pacjentów w stanach krytycznych, cztery sale operacyjne ze stanowiskami do znieczuleń ogólnych i regionalnych. Oddział spełnia standardy ML i OS.


Personel

Koordynator - lek.med. Jacek Koszek , specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. med. Agnieszka Kujawińska, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. med. Marek Mizgier, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

dr n.med. Przemysław Michna, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. med. Joanna Winiarska , specjalista anestezjologii i intensywnej terapii


Pieleęgniarka oddziałowa - Wiesława Konieczna

Pielęgniarki :

    Alina Baranowska

    Aleksandra Jarecka

    Zofia Chareńska

    Maria Myszkowska

    Renata Degórska

    Marlena Biernacka

    Grażyna Pietryszyn

    Beata Strzyżewska

    Ewekina Sobczak

    Iwona Pluta

    Sylwia Szymoniak

    Katarzyna Zamiar