Przetarg nieograniczony

Na usługę prania bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej oraz kompleksowym serwisem.

Numer postępowania: PCZ/II-ZP/09/2020

 

Ogłoszenie – PCZ/II-ZP/09/2020

 

– Ogłoszenie o zamówieniu

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

– Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz oferty.

– Załącznik nr 3 do SIWZ – Ośw. dot. wykluczenia

– Załącznik nr 4 do SIWZ – Ośw. o spełnianiu warunków udziału w post.

– Załącznik nr 5 do SIWZ – Ośw. Grupa kapitałowa

– Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług

– Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz narzędzi

– Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz środków transportu

– Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz środków piorących i dezynfekcyjnych

– Załącznik nr 10 do SIWZ – Wzór umowy

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 14.06.2018r.

– Informacja z otwarcia ofert dot. PCZ/II-ZP/13/2018

– Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – PCZ/II-ZP/13/2018

– Odpowiedzi na pytania

– Załącznik nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – z uwzględnieniem odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców z dnia 14.06.2018r.

Przewiń do góry Skip to content